Rebus nr owlodek29
Nazwa : nieco abstrakcyjny
treść :

"przeciwieństwo przeciwieństwa patyka "

Kategoria

może zawierać patyki ;)

Autor

Owlodek


Poprzedni Rebus: politycznyNastępny Rebus: kainka 1