Rebus nr owlodek2
Nazwa : francowaty
treść :

"szlachetnego trunku francuska bolączka "

Kategoria

imie

Autor

owlodek


Poprzedni Rebus: zezwierzęcenieNastępny Rebus: okrutny