Rebus nr owlodek17
Nazwa : knajpiany
treść :

"knajpa której nazwa zaczyna się literami „b i a” "

Kategoria

imię

Autor

Owlodek


Poprzedni Rebus: makabrycznyNastępny Rebus: poezja i dramat