Rebus nr owlodek13
Nazwa : prostacki
treść :

"egipski bóg + double decker "

Kategoria

zgaduj dalej

Autor

owlodek


Poprzedni Rebus: dla jajNastępny Rebus: domowy