Rebus nr Sugol7
Nazwa : Imie
treść :

"Poduszka Sznura "

Kategoria

Imię
Autor:
Sugol

Poprzedni Rebus: Rebus z dnia 10.IX.2005 2Następny Rebus: Imie 2