Rebus nr owlodek7
Nazwa : nie poprawny
treść :

"szkolenie w zakresie obronności wawelskiego władcy "

Kategoria

politycznie niepoprawne

Autor

owlodek


Poprzedni Rebus: wakacyjnyNastępny Rebus: łatwizna