Rebus nr owlodek5
Nazwa : łatwizna
treść :

"klaps + atrybut ministra "

Kategoria

Chuck Norris

Autor

owlodek


Poprzedni Rebus: nie poprawnyNastępny Rebus: poznański