Rebus nr owlodek28
Nazwa : polityczny
treść :

"wyjątkowo mały (żeby nie rzec „kurduplowaty”), sprawujący kierowniczą rolę w państwie "

Kategoria

w tytule

Autor

Owlodek


Poprzedni Rebus: dyslektycznyNastępny Rebus: nieco abstrakcyjny