Rebus nr owlodek26
Nazwa : muzyczny
treść :

"monomach rodzaju męskiego "

Kategoria

muzyka

Autor

Owlodek


Poprzedni Rebus: strażnicaNastępny Rebus: dyslektyczny