Rebus nr owlodek25
Nazwa : strażnica
treść :

"węsz literę "

Kategoria

w tytule

Autor

Owlodek


Poprzedni Rebus: śmiercionośnyNastępny Rebus: muzyczny