Rebus nr owlodek21
Nazwa : strategiczno - taktyczny
treść :

"na tyłach kawalerii? "

Kategoria

brak

Autor

Owlodek


Poprzedni Rebus: kurzęcyNastępny Rebus: czarny chleb i czarna kawa