Rebus nr owlodek11
Nazwa : znów odrobina zezwierzęcenia
treść :

"żegnaj chytry zwierzaku + (powszechnie znany dawca narządów – ostatnia litera) "

Kategoria

inżynieria pola walki

Autor

owlodek


Poprzedni Rebus: poezja i dramatNastępny Rebus: dla jaj