Rebus nr owlodek10
Nazwa : poezja i dramat
treść :

"Pierwsza litera ze złego ducha,
To z dramatu, duszona dziewucha
"

Kategoria

w treści

Autor

owlodek


Poprzedni Rebus: poezja i dramatNastępny Rebus: znów odrobina zezwierzęcenia