Rebus nr owlodek1
Nazwa : zezwierzęcenie
treść :

"drapieżne zwierze + duże zwierze + ty "

Kategoria

botanika

Autor

owlodek


Poprzedni Rebus: Dziczek 1Następny Rebus: francowaty