Rebus nr Merkury59
Nazwa : Merkury 59
treść :

"Uczona malowana do połowy "

Kategoria

Osoba

Radio Merkury

Autor

Radio Merkury


Poprzedni Rebus: Merkury 58Następny Rebus: Merkury 60