Rebus nr Merkury3
Nazwa : Merkury 3
treść :

"Elektroniczne poważanie "

Kategoria

Autor

Radio Merkury


Poprzedni Rebus: Merkury 2Następny Rebus: Merkury 4