Rebus nr Merkury287
Nazwa : Merkury 287
treść :

"Przestaw naukę z zaprzeczeniem "

Kategoria


Radio Merkury

Autor

Radio Merkury


Poprzedni Rebus: Merkury 286Następny Rebus: Merkury 288