Rebus nr Merkury265
Nazwa : Merkury 265
treść :

"Strefa ograniczonego postoju najwyższego kananejskiego boga "

Kategoria


Radio Merkury

Autor

Radio Merkury


Poprzedni Rebus: Merkury 264Następny Rebus: Geografia Polski