Rebus nr Imie3
Nazwa : Imie
treść :

"Posiada dużego kota "

Kategoria

Imię

Autor

Pawel


Poprzedni Rebus: SzkołaNastępny Rebus: Pierwszy rebus Filipa D.