Rebus nr 1
Nazwa : Mała w lesie
treść :

"Mała w lesie"


Kategoria:
Imie Nazwisko Muzyka z lat 60-70 (chyba)

Poprzedni Rebus: Dla początkujących 5 :)Następny Rebus: Ekonomiczny 1